Zakres usług:

Główne obszary praktyki:

prawo karne

prawo rodzinne i opiekuńcze;

prawo cywilne;

prawo handlowe i gospodarcze;

prawo administracyjne;

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje w szczególności:

– udzielanie porad i konsultacji prawnych

– reprezentację przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej,

– stałą obsługę prawną,

– sporządzanie opinii prawnych,

– sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów

– prowadzenie negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu.

Zakres prowadzonych spraw jest oczywiście o wiele szerszy i obejmuje m.in.:

rozwód | separacja | podział majątku | alimenty | władza rodzicielska | kontakty | ustalenie ojcostwa | zaprzeczenie ojcostwa | wydanie dziecka | ustalenie miejsca pobytu dziecka | przysposobienie | eksmisja | ochrona dóbr osobistych | droga konieczna | służebność przesyłu | zasiedzenie | zniesienie współwłasności | rozliczenie nakładów | wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy | odszkodowanie | zadośćuczynienie | renta | pożyczka | najem | dzierżawa | zlecenie | umowa o dzieło | roboty budowlane | spadek | zachowek | testament | zapis | wydziedziczenie | niegodność dziedziczenia | odrzucenie spadku | spis inwentarza | nieważność umowy | nieważność testamentu | odstąpienie od umowy | umowa sprzedaży | umowa zamiany | zniesławienie | sprawy karne | wykroczenia | sprawy karno-skarbowe | postępowanie wykonawcze | odroczenie wykonania kary | zamiana kary | zarządzenie wykonania kary | dozór elektroniczny | rozłożenie na raty | sprawy gospodarcze | założenie spółki | likwidacja | upadłość konsumencka | przekształcenie spółki | wyłączenie wspólnika | nieważność uchwały | negocjacje | mediacje |